Công ty TNHH Kỹ thuật điện Thiên Thơ

Category Archives: — THIPHA Cable

Bảng giá cáp điện Thịnh Phát (Thipha cable)-16.03.2015

Click vào link dưới đây để xem

Bảng giá Dây cáp điện Thịnh Phát (Thipha cable)-16.03.2015

THIPHA Cable – Thông số kỹ thuật dây dân dụng

3e
(more…)

THIPHA Cable (Thịnh Phát) – Thông số kỹ thuật Cáp chống cháy

01-Cu-mica-fr.pvc-1c
(more…)

THIPHA Cable (Thịnh Phát) – Thông số kỹ thuật Cáp chậm bắt lửa (cáp chậm cháy)

07-Cu-fr.pvc-1c
(more…)

THIPHA Cable (Thịnh Phát) – Thông số kỹ thuật Dây dẫn trần

00-A
(more…)

THIPHA Cable (Thịnh Phát) – Thông số kỹ thuật Dây chống sét

10-GSW-JISG3537
(more…)

THIPHA Cable (Thịnh Phát) – Thông số kỹ thuật Cáp ngầm trung thế 1 lõi và 3 lõi

00-MVU-1C-C
(more…)

THIPHA Cable (Thịnh Phát) – Thông số kỹ thuật Dây và cáp bọc trung thế

01-MV-CXV-S
(more…)

THIPHA Cable (Thịnh Phát) – Thông số kỹ thuật Dây không chì (phù hợp RoHS)

10e
(more…)

THIPHA Cable (Thịnh Phát) – Thông số kỹ thuật cáp điều khiển có và không có màn chắn

THIPHA Cable – Thông số kỹ thuật cáp điều khiển có và không có màn chắn (băng đồng) CVV (Cu/PVC/PVC), CVV/S (Cu/PVC/CTS/PVC), CXV (Cu/XLPE/PVC), CXV/S (Cu/XLPE/CTS/PVC)

01 Control cable-pvc-nonscreen
(more…)