Công ty TNHH Kỹ thuật điện Thiên Thơ

Category Archives: — Cadivi

Bảng giá cáp điện Cadivi-27.02.2015

Click vào link bên dưới để xem

Bảng giá Dây cáp điện Cadivi-27.02.2015

CADIVI – Thông số kỹ thuật Dây dân dụng VC – VCm – VCmo

VC – 450/750 V: TCVN 6610-3

Mặt cắt danh định/ Nominal area

Kết cấu/ Contruction

Đường kính ruột dẫn/ Conductor diameter *

Chiều dày cách điện/ Insulation thickness

Đường kính tổng/ Overall diameter *

Khối lượng dây/ Weight *

Điện trở DC ở 20oC/ DC resistance at 20oC

mm2

No/mm

mm

mm

mm

kg/km

W/km

1,5

1/1,38

1,38

0,7

2,78

20,63

12,1

2,5

1/1,77

1,77

0,8

3,37

32,23

7,41

4,0

½,24

2,24

0,8

3,84

47,30

4,61

6,0

½,74

2,74

0,8

4,34

66,71

3,08

(more…)

CADIVI – Bảng giá dây dân dụng

Bảng giá ngày 23-04-2013
banggiaCDV1-1
(more…)

CADIVI – Thông số kỹ thuật Cáp điều khiển

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁP ĐIỀU KHIỂN DVV:

  ( Tech. Characteristics of DVV cable):

 

Ruột dẫn-Conductor

Bề dày

cách điện

Insul. thickness

Đ. Trở DC ở 20OC

DC res. at 200C

(Max)

Mặt cắt

danh định

Nominal area

Kết cấu

Structure

Đ/kính

ruột dẫn

Conductor dia.

mm2

N0/mm

mm

mm

W/km

0,5

1/0,80

0,80

0,8

35,70

0,75

1/1,00

1,00

0,8

23,79

1,0

7/0,40

1,20

0,8

21,01

1,25

7/0,45

1,35

0,8

16,70

(more…)

CADIVI – Thông số kỹ thuật Dây và cáp chống cháy

A/ Dây & cáp chống cháy CX/FR; CXV/FR-0.6/1KV

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY CHỐNG CHÁY CX/FR:

 1/ Loại CX/FR ruột không ép chặt (NC conductor)

Ruột dẫn-Conductor

Bề dày

cách điện

Insul. thickness

Đường kính tổng

Overall diameter

Khối lượng cáp (gần đúng)

Approx. Weight

Đ. Trở DC ở 20OC

(max)

RDC at 200C

(Max)

Mặt cắt

danh định

Nominal area

Kết cấu

Structure

Đ/kính

ruột dẫn

Conductor dia.

mm2

N0/mm

mm

mm

mm

kg/km

W/km

1

7/0,425

1,275

0,7

2,7

14

18,10

1,5

7/0,52

1,56

0,7

3,0

19

12,10

2

7/0,60

1,80

0,7

3,2

24

9,43

2,5

7/0,67

2,01

0,7

3,4

29

7,41

(more…)

CADIVI – Thông số kỹ thuật Dây dẫn trần

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY ACSR THEO TCVN 5064-94

  ( Technical characteristics of ACSR comply with TCVN 5064-94):

 

Mã SP

Code

Mặt cắt Danh định

 

Nominal

area

Nhôm

 

 

Al

Structure

Thép

 

 

St

Structure

Đường kính tổng

 

Overall

diameter

Điện trở DC    ở 20oC

DC res.

at 20OC

Lực kéo đứt

 

Breaking load

Khối lượng

 dây

không kể mỡ

Approx. weight

Khối lượng mỡ 

 

 

Grease weight

 

 

 

 

 

(max)

(min)

(approx.)

Lz

Mz

Hz

ACKP

 

mm2

No/mm

No/mm

mm

W /km

N

kg/km

kg/km

kg/km

kg/km

kg/km

2110101

10/1,8

6/1,50

1/1,50

4,50

2,7046

4089

43

0,0

0,0

2,2

0,5

2110102

16/2,7

6/1,85

1/1,85

5,60

1,7818

6220

65

0,0

0,0

3,3

0,7

2110103

25/4

6/2,30

1/2,30

6,90

1,1521

9296

100

0,0

0,0

5,1

1,1

2110104

35/6

6/2,80

1/2,80

8,40

0,7774

13524

149

0,0

0,0

7,5

1,6

(more…)

CADIVI – Thông số kỹ thuật Cáp trung thế không áo giáp kim loại

II. Cáp Trung Thế Có Màn Chắn Kim Loại Là Sợi Đồng Kết Hợp Với Băng Đồng Cấp Điện Áp 12/20(24) kV Hoặc 12,7/22(24) kV

 

II.1   Loại 1-lõi (Single-core cable):

Mặt cắt

Nominal area

Chiều dày cách điện

Insulation thickness

Chiều dày vỏ

 Sheath thickness

Đường kính tổng *

Overall diameter

Khối lượng cáp *

Weight of cable

Chiều dài cápLength on drum

CXV/Shh

CXE/Shh

mm2

mm

mm

mm

kg/km

kg/km

Km

35

5,5

1,8

28,0

1007

932

1,00

50

5,5

1,8

29,3

1211

1132

1,00

70

5,5

1,9

31,1

1507

1419

1,00

95

5,5

1,9

32,8

1870

1776

1,00

(more…)

CADIVI – Thông số kỹ thuật Cáp ngầm trung thế 1 lõi và 3 lõi

I. Cáp Trung Thế Giáp Băng Kim Loại Bảo Vệ


I.1       
 Loại 1-lõi, giáp 2 lớp băng nhôm (Double aluminum tapes armoured single-core cable):

Mặt cắt

Nominal area

Chiều dày cách điện

Insulation thickness

Chiều dày vỏ

 Sheath thickness

Đường kính tổng *

Overall diameter

Khối lượng cáp *

Weight of cable

Chiều dài cápLength on drum

CXV/Shh/DATA

CXE/Shh/DATA

mm2

Mm

mm

mm

kg/km

kg/km

Km

35

5,5

1,9

32,5

1410

1317

1,00

50

5,5

2,0

34,1

1648

1546

1,00

70

5,5

2,0

35,7

1952

1845

1,00

95

5,5

2,1

37,6

2356

2237

1,00

(more…)

CADIVI – Thông số kỹ thuật cáp ngầm hạ thế CXV/DSTA

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁP  CXV/DTA – 0,6/1 kV, TỪ 1 LÕI ĐẾN 4 LÕI, RUỘT KHÔNG ÉP CHẶT:
(CẤU TRÚC: RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC, GIÁP BẢO VỆ 2 LỚP BĂNG KIM LOẠI )

 iII.1-Loại 1 lõi giáp băng nhôm (1 core- double aluminum tape armour) CXV/DATA:

Ruột dẫn-Conductor

Bề dày

cách điện

Insul. thickness

Bề dày

băng

Tape

thickness

Bề dày vỏ

Sheath thickness

Đường kính tổng

Overal dia.

Khối lượng cáp

Approx. weight

Đ. Trở DC ở 20OC

DC res. at 200C

(Max)

Mặt cắt

danh định

Nominal area

Kết cấu

Structure

Đ/kính

ruột dẫn

Conductor dia.

mm

N0/mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg/km

W/km

22

7/2,00

6,00

0,9

0,5

1,8

15

456

0,84

25

7/2,14

6,42

0,9

0,5

1,8

16

495

0,727

30

7/2,30

6,90

0,9

0,5

1,8

16

542

0,635

35

7/2,52

7,56

0,9

0,5

1,8

17

611

0,524

(more…)

CADIVI – Thông số kỹ thuật dây và cáp hạ thế CV – AV – CXV

CV – 450/750 V : TCVN 6610-3 loại ruột dẫn không cán ép chặt (NC)

 Mặt cắt danh định   Nominal area

Kết cấu Contruction

Đường kính ruột dẫn  Conductor diameter *

Chiều dày cách điện  Insulation thickness

Đường kính tổng        Overall diameter *

Khối lượng dây           Weight *

Điện trở DC ở 20oC                   DC resistance at 20oC 

mm2

No/mm

mm

mm

mm

kg/km

W/km

1,5

7/0,52

1,56

0,7

2,96

21,1

12,1

2,5

7/0,67

2,01

0,8

3,61

33,3

7,41

4,0

7/0,85

2,55

0,8

4,15

49,2

4,61

6,0

7/1,04

3,12

0,8

4,72

69,7

3,08

(more…)