Công ty TNHH Vật tư – Thiết bị điện Thiên Thơ

Trang chủ » 2. Nhãn hiệu » 2.1 Dây & cáp điện » -- Cadivi » CADIVI – Thông số kỹ thuật dây và cáp hạ thế CV – AV – CXV

CADIVI – Thông số kỹ thuật dây và cáp hạ thế CV – AV – CXV

Advertisements

CV – 450/750 V : TCVN 6610-3 loại ruột dẫn không cán ép chặt (NC)

 Mặt cắt danh định   Nominal area

Kết cấu Contruction

Đường kính ruột dẫn  Conductor diameter *

Chiều dày cách điện  Insulation thickness

Đường kính tổng        Overall diameter *

Khối lượng dây           Weight *

Điện trở DC ở 20oC                   DC resistance at 20oC 

mm2

No/mm

mm

mm

mm

kg/km

W/km

1,5

7/0,52

1,56

0,7

2,96

21,1

12,1

2,5

7/0,67

2,01

0,8

3,61

33,3

7,41

4,0

7/0,85

2,55

0,8

4,15

49,2

4,61

6,0

7/1,04

3,12

0,8

4,72

69,7

3,08

10

7/1,35

4,05

1,0

6,05

116,3

1,83

16

7/1,70

5,10

1,0

7,10

175,7

1,15

25

7/2,14

6,42

1,2

8,82

276,1

0,727

35

7/2,52

7,56

1,2

9,96

372,9

0,524

50

19/1,80

9.00

1,4

11,80

511,9

0,387

70

19/2,14

10,70

1,4

13,50

706,9

0,268

95

19/2,52

12,60

1,6

15,80

976,7

0,193

120

37/2,03

14,21

1,6

17,41

1220,3

0,153

150

37/2,30

16,10

1,8

19,70

1565,4

0,124

185

37/2,52

17,64

2,0

21,64

1881,9

0,0991

240

61/2,25

20,25

2,2

24,65

2458,5

0,0754

300

61/2,52

22,68

2,4

27,48

3075,9

0,0601

400

61/2,90

26,10

2,6

31,30

4050,1

0,0470

CV – 450/750 V: TCVN 6610-3 loại ruột dẫn cán ép chặt (CC)

Mặt cắt danh định   Nominal area

Kết cấu Contruction

Đường kính ruột dẫn  Conductor diameter *

Chiều dày cách điện  Insulation thickness

Đường kính tổng        Overall diameter *

Khối lượng dây           Weight *

Điện trở DC ở 20oC                   DC resistance at 20oC 

mm2

No/mm

mm

mm

mm

kg/km

W/km

10

7/1,37

3,77

1,0

5,77

113,8

1,83

16

7/1,73

4,74

1,0

6,74

172,1

1,15

25

7/2,17

5,97

1,2

8,37

270,4

0,727

35

7/2,56

7,03

1,2

9,43

365,5

0,524

50

19/1,83

8,37

1,4

11,17

503,6

0,387

70

19/2,17

9,95

1,4

12,75

696,0

0,268

95

19/2,56

11,72

1,6

14,92

961,8

0,193

120

37/2,06

13,22

1,6

16,42

1204,4

0,153

150

37/2,33

14,97

1,8

18,57

1544,9

0,124

185

37/2,56

16,41

2,0

20,41

1857,3

0,0991

240

61/2,28

18,83

2,2

23,23

2428,8

0,0754

300

61/2,56

21,09

2,4

25,89

3039,1

0,0601

400

61/2,94

24,27

2,6

29,47

4002,7

0,0470

AV – 450/750 V: TCVN 6610-3 loại ruột dẫn không cán ép chặt (NC)

Mặt cắt danh định   Nominal area

Kết cấu Contruction

Đường kính ruột dẫn  Conductor diameter *

Chiều dày cách điện  Insulation thickness

Đường kính tổng        Overall diameter *

Khối lượng dây           Weight *

Điện trở DC ở 20oC                   DC resistance at 20oC 

mm2

No/mm

mm

mm

mm

kg/km

W/km

10

7/1,35

4,05

1,0

6,05

53,9

3,080

16

7/1,70

5,10

1,0

7,10

76,7

1,910

25

7/2,14

6,42

1,2

8,82

119,2

1,200

35

7/2,52

7,56

1,2

9,96

155,3

0,868

50

19/1,80

9.00

1,4

11,80

210,1

0,641

70

19/2,14

10,70

1,4

13,50

280,3

0,443

95

19/2,52

12,60

1,6

15,80

385,2

0,320

120

37/2,03

14,21

1,6

17,41

467,8

0,253

150

37/2,30

16,10

1,8

19,70

599,4

0,206

185

37/2,52

17,64

2,0

21,64

722,3

0,164

240

61/2,25

20,25

2,2

24,65

933,4

0,125

300

61/2,52

22,68

2,4

27,48

1162,8

0,100

400

61/2,90

26,10

2,6

31,30

1516,6

0,0778

* Là các giá trị gần đúng (approximate values)

AV – 450/750 V: TCVN 6610-3 loại ruột dẫn cán ép chặt (CC)

Mặt cắt danh định   Nominal area

Kết cấu Contruction

Đường kính ruột dẫn  Conductor diameter *

Chiều dày cách điện  Insulation thickness

Đường kính tổng        Overall diameter *

Khối lượng dây           Weight *

Điện trở DC ở 20oC                   DC resistance at 20oC 

mm2

No/mm

mm

mm

mm

kg/km

W/km

10

7/1,37

3,77

1,0

5,77

51,3

3,080

16

7/1,73

4,74

1,0

6,74

73,0

1,910

25

7/2,17

5,97

1,2

8,37

113,5

1,200

35

7/2,56

7,03

1,2

9,43

147,9

0,868

50

19/1,83

8,37

1,4

11,17

201,8

0,641

70

19/2,17

9,95

1,4

12,75

269,4

0,443

95

19/2,56

11,72

1,6

14,92

370,3

0,320

120

37/2,06

13,22

1,6

16,42

451,9

0,253

150

37/2,33

14,97

1,8

18,57

578,9

0,206

185

37/2,56

16,41

2,0

20,41

697,7

0,164

240

61/2,28

18,83

2,2

23,23

903,7

0,125

300

61/2,56

21,09

2,4

25,89

1126,0

0,100

400

61/2,94

24,27

2,6

29,47

1469,2

0,0778

CXV – RUỘT KHÔNG ÉP CHẶT – 1 LÕI

Mã SP

CODE

Ruột dẫn-Conductor

Bề dày

cách điện

Insul. thickness

Bề dày vỏ

Sheath thickness

Đường kính tổng

Overal dia.

Khối lượng cáp

Approx. weight

Đ. Trở DC ở 20OC

DC res. at 200C

(Max)

Mặt cắt

danh định

Nominal area

Kết cấu

Structure

Đ/kính

ruột dẫn

Conductor dia.

mm

N0/mm

mm

mm

mm

mm

kg/km

W/km

1060101

1

7/0,42

1,275

0,7

1,4

5

39

18,10

1060102

1,5

7/0,52

1,56

0,7

1,4

6

46

12,10

1060103

2

7/0,60

1,80

0,7

1,4

6

53

9,43

1060104

2,5

7/0,67

2,01

0,7

1,4

6

59

7,41

1060105

3,5

7/0,80

2,40

0,7

1,4

7

72

5,30

1060106

4

7/0,85

2,55

0,7

1,4

7

78

4,61

1060107

5,5

7/1,00

3,00

0,7

1,4

7

95

3,40

1060108

6

7/1,04

3,12

0,7

1,4

7

101

3,08

1060109

8

7/1,20

3,60

0,7

1,4

8

123

2,31

1060110

10

7/1,35

4,05

0,7

1,4

8

146

1,83

1060111

11

7/1,40

4,20

0,7

1,4

8

154

1,71

1060112

14

7/1,60

4,80

0,7

1,4

9

190

1,33

1060113

16

7/1,70

5,10

0,7

1,4

9

209

1,15

1060114

22

7/2,00

6,00

0,9

1,4

11

280

0,84

1060115

25

7/2,14

6,42

0,9

1,4

11

313

0,727

1060116

30

7/2,30

6,90

0,9

1,4

11

354

0,635

1060117

35

7/2,52

7,56

0,9

1,4

12

413

0,524

1060118

38

7/2,60

7,80

1,0

1,4

13

440

0,497

1060119

50

19/1,80

9,00

1,0

1,4

14

554

0,387

1060120

60

19/2,00

10,00

1,0

1,4

15

668

0,309

1060121

70

19/2,14

10,70

1,1

1,4

16

759

0,268

1060122

80

19/2,30

11,50

1,1

1,4

16

864

0,234

1060123

95

19/2,52

12,60

1,1

1,4

18

1020

0,193

1060124

100

19/2,60

13,00

1,2

1,4

18

1086

0,184

1060125

120

19/2,80

14,00

1,2

1,5

19

1253

0,153

1060126

125

19/2,90

14,50

1,2

1,5

20

1337

0,147

1060127

150

37/2,30

16,10

1,4

1,6

22

1634

0,124

1060128

185

37/2,52

17,64

1,6

1,6

24

1949

0,0991

1060129

200

37/2,60

18,20

1,6

1,6

25

2065

0,0940

1060130

240

61/2,25

20,25

1,7

1,7

27

2528

0,0754

1060131

250

61/2,30

20,70

1,7

1,7

28

2634

0,0738

1060132

300

61/2,52

22,68

1,8

1,8

30

3147

0,0601

1060133

325

61/2,60

23,4

1,9

1,9

31

3361

0,0576

1060134

400

61/2,90

26,10

2,0

2,0

34

4149

0,0470

1060135

500

61/3,20

28,80

2,2

2,1

37

5033

0,0366

1060136

630

61/3,61

32,45

2,4

2,2

42

6362

0,0283

1060137

800

61/4,10

36,96

2,6

2,4

47

8167

0,0221

 

CXV – RUỘT KHÔNG ÉP CHẶT – 2 LÕI

Mã SP

Code

Ruột dẫn-Conductor

Bề dày

cách điện

Insul. thickness

Bề dày vỏ

Sheath thickness

Đường kính tổng

Overal dia.

Khối lượng cáp

Approx. weight

Đ. Trở DC ở 20OC

DC res. at 200C

(Max)

Mặt cắt

danh định

Nominal area

Kết cấu

Structure

Đ/kính

ruột dẫn

Conductor dia.

mm

N0/mm

mm

mm

mm

mm

kg/km

W/km

1060201

1

7/0,425

1,275

0,7

1,8

10

120

18,10

1060202

1,5

7/0,52

1,50

0,7

1,8

10

139

12,10

1060203

2

7/0,60

1,80

0,7

1,8

11

158

9,43

1060204

2,5

7/0,67

2,01

0,7

1,8

11

175

7,41

1060205

3,5

7/0,80

2,40

0,7

1,8

12

211

5,30

1060206

4

7/0,85

2,55

0,7

1,8

12

225

4,61

1060207

5,5

7/1,00

3,00

0,7

1,8

13

273

3,40

1060208

6

7/1,04

3,12

0,7

1,8

13

287

3,08

1060209

8

7/1,20

3,60

0,7

1,8

14

346

2,31

1060210

10

7/1,35

4,05

0,7

1,8

15

407

1,83

1060211

11

7/1,40

4,20

0,7

1,8

16

428

1,71

1060212

14

7/1,60

4,80

0,7

1,8

17

521

1,33

1060213

16

7/1,70

5,10

0,7

1,8

17

477

1,15

1060214

22

7/2,00

6,00

0,9

1,8

19

639

0,84

1060215

25

7/2,14

6,42

0,9

1,8

20

713

0,727

1060216

30

7/2,30

6,90

0,9

1,8

21

802

0,635

1060217

35

7/2,52

7,56

0,9

1,8

23

934

0,524

1060218

38

7/2,60

7,80

1,0

1,8

23

997

0,497

1060219

50

19/1,80

9,00

1,0

1,8

26

1250

0,387

1060220

60

19/2,00

10,00

1,0

1,8

28

1500

0,309

1060221

70

19/2,14

10,70

1,1

1,8

30

1705

0,268

1060222

80

19/2,30

11,50

1,1

1,9

31

1951

0,234

1060223

95

19/2,52

12,60

1,1

1,9

34

2295

0,193

1060224

100

19/2,60

13,00

1,2

2,0

35

2461

0,184

1060225

120

19/2,80

14,00

1,2

2,1

37

2827

0,153

1060226

125

19/2,90

14,50

1,2

2,1

38

3011

0,147

1060227

150

37/2,30

16,10

1,4

2,2

42

3674

0,124

1060228

185

37/2,52

17,64

1,6

2,4

47

4430

0,0991

1060229

200

37/2,60

18,20

1,6

2,4

48

4686

0,0940

1060230

240

61/2,25

20,25

1,7

2,6

53

5738

0,0754

1060231

250

61/2,30

20,70

1,7

2,6

54

5971

0,0738

1060232

300

61/2,52

22,68

1,8

2,8

59

7136

0,0601

1060233

325

61/2,60

23,40

1,9

2,8

60

7584

0,0576

1060234

400

61/2,90

26,10

2,0

3,0

67

9365

0,0470

 

CXV – RUỘT KHÔNG ÉP CHẶT – 3 LÕI

Mã SP

Code

Ruột dẫn-Conductor

Bề dày

cách điện

Insul. thickness

Bề dày vỏ

Sheath thickness

Đường kính tổng

Overal dia.

Khối lượng cáp

Approx. weight

Đ. Trở DC ở 20OC

DC res. at 200C

(Max)

Mặt cắt

danh định

Nominal area

Kết cấu

Structure

Đ/kính

ruột dẫn

Conductor dia.

mm

N0/mm

mm

mm

mm

mm

kg/km

W/km

1060301

1

7/0,425

1,275

0,7

1,8

10

134

18,10

1060302

1,5

7/0,52

1,50

0,7

1,8

11

159

12,10

1060303

2

7/0,60

1,80

0,7

1,8

11

182

9,43

1060304

2,5

7/0,67

2,01

0,7

1,8

12

204

7,41

1060305

3,5

7/0,80

2,40

0,7

1,8

13

250

5,30

1060306

4

7/0,85

2,55

0,7

1,8

13

269

4,61

1060307

5,5

7/1,00

3,00

0,7

1,8

14

331

3,40

1060308

6

7/1,04

3,12

0,7

1,8

14

349

3,08

1060309

8

7/1,20

3,60

0,7

1,8

15

426

2,31

1060310

10

7/1,35

4,05

0,7

1,8

16

506

1,83

1060311

11

7/1,40

4,20

0,7

1,8

16

534

1,71

1060312

14

7/1,60

4,80

0,7

1,8

18

656

1,33

1060313

16

7/1,70

5,10

0,7

1,8

18

639

1,15

1060314

22

7/2,00

6,00

0,9

1,8

21

863

0,84

1060315

25

7/2,14

6,42

0,9

1,8

22

967

0,727

1060316

30

7/2,30

6,90

0,9

1,8

23

1094

0,635

1060317

35

7/2,52

7,56

0,9

1,8

24

1281

0,524

1060318

38

7/2,60

7,80

1,0

1,8

25

1367

0,497

1060319

50

19/1,80

9,00

1,0

1,8

28

1724

0,387

1060320

60

19/2,00

10,00

1,0

1,8

30

2081

0,309

1060321

70

19/2,14

10,70

1,1

1,9

32

2384

0,268

1060322

80

19/2,30

11,50

1,1

1,9

34

2715

0,234

1060323

95

19/2,52

12,60

1,1

2,0

36

3223

0,193

1060324

100

19/2,60

13,00

1,2

2,1

38

3451

0,184

1060325

120

19/2,80

14,00

1,2

2,1

40

3951

0,153

1060326

125

19/2,90

14,50

1,2

2,2

41

4232

0,147

1060327

150

37/2,30

16,10

1,4

2,3

46

5173

0,124

1060328

185

37/2,52

17,64

1,6

2,5

50

6223

0,0991

1060329

200

37/2,60

18,20

1,6

2,5

52

6591

0,0940

1060330

240

61/2,25

20,25

1,7

2,7

57

8075

0,0754

1060331

250

61/2,30

20,70

1,7

2,7

58

8409

0,0738

1060332

300

61/2,52

22,68

1,8

2,9

63

10054

0,0601

1060333

325

61/2,60

23,40

1,9

3,0

65

10720

0,0576

1060334

400

61/2,90

26,10

2,0

3,2

72

13247

0,0470

 

CXV – RUỘT KHÔNG ÉP CHẶT – 4 LÕI

 

Mã SP

CODE

Ruột dẫn-Conductor

Bề dày

cách điện

Insul. thickness

Bề dày vỏ

Sheath thickness

Đường kính tổng

Overal dia.

Khối lượng cáp

Approx. weight

Đ. Trở DC ở 20OC

DC res. at 200C

(Max)

Mặt cắt

danh định

Nominal area

Kết cấu

Structure

Đ/kính

ruột dẫn

Conductor dia.

mm

N0/mm

mm

mm

mm

mm

kg/km

W/km

1060301

1

7/0,425

1,275

0,7

1,8

11

156

18,10

1060302

1,5

7/0,52

1,50

0,7

1,8

12

187

12,10

1060303

2

7/0,60

1,80

0,7

1,8

12

216

9,43

1060304

2,5

7/0,67

2,01

0,7

1,8

13

244

7,41

1060305

3,5

7/0,80

2,40

0,7

1,8

14

301

5,30

1060306

4

7/0,85

2,55

0,7

1,8

14

326

4,61

1060307

5,5

7/1,00

3,00

0,7

1,8

15

405

3,40

1060308

6

7/1,04

3,12

0,7

1,8

15

428

3,08

1060309

8

7/1,20

3,60

0,7

1,8

16

526

2,31

1060310

10

7/1,35

4,05

0,7

1,8

18

629

1,83

1060311

11

7/1,40

4,20

0,7

1,8

18

666

1,71

1060312

14

7/1,60

4,80

0,7

1,8

19

823

1,33

1060313

16

7/1,70

5,10

0,7

1,8

19

815

1,15

1060314

22

7/2,00

6,00

0,9

1,8

23

1107

0,84

1060315

25

7/2,14

6,42

0,9

1,8

24

1242

0,727

1060316

30

7/2,30

6,90

0,9

1,8

25

1408

0,635

1060317

35

7/2,52

7,56

0,9

1,8

26

1654

0,524

1060318

38

7/2,60

7,80

1,0

1,8

27

1766

0,497

1060319

50

19/1,80

9,00

1,0

1,8

30

2234

0,387

1060320

60

19/2,00

10,00

1,0

1,9

33

2717

0,309

1060321

70

19/2,14

10,70

1,1

2,0

35

3112

0,268

1060322

80

19/2,30

11,50

1,1

2,1

37

3566

0,234

1060323

95

19/2,52

12,60

1,1

2,2

40

4233

0,193

1060324

100

19/2,60

13,00

1,2

2,2

42

4511

0,184

1060325

120

19/2,80

14,00

1,2

2,3

44

5189

0,153

1060326

125

19/2,90

14,50

1,2

2,3

46

5543

0,147

1060327

150

37/2,30

16,10

1,4

2,5

51

6791

0,124

1060328

185

37/2,52

17,64

1,6

2,7

56

8164

0,0991

1060329

200

37/2,60

18,20

1,6

2,7

57

8649

0,0940

1060330

240

61/2,25

20,25

1,7

2,9

63

10596

0,0754

1060331

250

61/2,30

20,70

1,7

3,0

65

11065

0,0738

1060332

300

61/2,52

22,68

1,8

3,1

70

13204

0,0601

1060333

325

61/2,60

23,40

1,9

3,2

71

14075

0,0576

1060334

400

61/2,90

26,10

2,0

3,5

80

17419

0,0470

 

 

CXV – RUỘT KHÔNG ÉP CHẶT – 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH GIẢM (3+1)

Mã SP

Code

Lõi pha – Phase conductor

Lõi trung tính – Neutral conductor

Bề dày  vỏ

Sheath thickness

Đ. Kính tổng

Overall dia.

Kh.lượng cáp Approx.weight

Đ. Trở lõi pha

ở 20OC

Phase core res. at 200C (Max)

Đ.Trở lõi tr.tính

ở 20OC

Neutral core res.

at 200C (Max)

Mặt cắt

d/định

Nominal

area

Kết Cấu

Structure

C/dày

C. điện

Insul.

Thick.

Mặt cắt

d/định

Nominal

area

Kết Cấu

Structure

C/dày

C. điện

Insul.

Thick.

mm2

N0 /mm

mm

mm2

N0 /mm

mm

mm

mm

Kg/km

W/km

W/km

1060504

10

7/1,35

0,7

6

7/1,04

0,7

1,8

17

611

1,83

3,08

1060505

11

7/1,40

0,7

6

7/1,04

0,7

1,8

18

641

1,71

3,08

1060506

14

7/1,60

0,7

8

7/1,20

0,7

1,8

19

791

1,33

2,31

1060507

16

7/1,70

0,7

8

7/1,20

0,7

1,8

19

734

1,15

2,31

1060508

16

7/1,70

0,7

10

7/1,35

0,7

1,8

19

755

1,15

1,83

1060509

22

7/2,00

0,9

11

7/1,40

0,7

1,8

22

988

0,84

1,71

1060510

22

7/2,00

0,9

16

7/1,70

0,7

1,8

22

1039

0,84

1,15

1060511

25

7/2,14

0,9

14

7/1,60

0,7

1,8

23

1126

0,727

1,33

1060512

25

7/2,14

0,9

16

7/1,70

0,7

1,8

23

1144

0,727

1,15

1060513

30

7/2,30

0,9

14

7/1,60

0,7

1,8

24

1253

0,635

1,33

1060514

35

7/2,52

0,9

22

7/2,00

0,9

1,8

26

1524

0,524

0,84

1060515

38

7/2,60

1,0

22

7/2,00

0,9

1,8

27

1611

0,497

0,84

1060516

50

19/1,80

1,0

25

7/2,14

0,9

1,8

30

1994

0,387

0,727

1060517

50

19/1,80

1,0

35

7/2,52

0,9

1,8

30

2089

0,387

0,524

1060518

60

19/2,00

1,0

30

7/2,30

0,9

1,9

32

2405

0,309

0,635

1060519

60

19/2,00

1,0

35

7/2,52

0,9

1,9

32

2462

0,309

0,524

1060520

70

19/2,14

1,1

35

7/2,52

0,9

2,0

34

2767

0,268

0,524

1060521

70

19/2,14

1,1

50

19/1,80

1,0

2,0

35

2898

0,268

0,387

1060522

80

19/2,30

1,1

50

19/1,80

1,0

2,0

37

3231

0,234

0,387

1060523

95

19/2,52

1,1

50

19/1,80

1,0

2,1

39

3742

0,193

0,387

1060524

95

19/2,52

1,1

70

19/2,14

1,1

2,1

40

3938

0,193

0,268

1060525

100

19/2,60

1,2

50

19/1,80

1,0

2,2

41

3973

0,184

0,387

1060526

100

19/2,60

1,2

60

19/2,00

1,0

2,2

41

4082

0,184

0,309

1060528

120

19/2,80

1,2

70

19/2,14

1,1

2,3

43

4690

0,153

0,268

1060530

125

19/2,90

1,2

60

19/2,00

1,0

2,3

44

4868

0,147

0,309

1060531

125

19/2,90

1,2

70

19/2,14

1,1

2,3

45

4955

0,147

0,268

1060533

150

37/2,30

1,4

70

19/2,14

1,1

2,5

49

5917

0,124

0,268

1060534

150

37/2,30

1,4

95

19/2,52

1,1

2,5

50

6171

0,124

0,193

1060535

185

37/2,52

1,6

95

19/2,52

1,1

2,6

54

7204

0,0991

0,193

1060536

185

37/2,52

1,6

120

19/2,80

1,2

2,6

55

7422

0,0991

0,153

1060537

200

37/2,60

1,6

100

19/2,60

1,2

2,7

56

7662

0,0940

0,184

1060538

200

37/2,60

1,6

120

19/2,80

1,2

2,7

56

7816

0,0940

0,153

1060539

200

37/2,60

1,6

125

19/2,90

1,2

2,7

56

7897

0,0940

0,147

1060540

240

61/2,25

1,7

120

19/2,80

1,2

2,8

61

9280

0,0754

0,153

1060542

240

61/2,25

1,7

150

37/2,30

1,4

2,9

62

9665

0,0754

0,124

1060547

300

61/2,52

1,8

150

37/2,30

1,4

3,1

68

11664

0,0601

0,124

1060548

300

61/2,52

1,8

185

37/2,52

1,6

3,1

69

11970

0,0601

0,099

1060552

400

61/2,90

2,0

240

61/2,25

1,7

3,4

78

15724

0,0470

0,0754

 

 

CXV – RUỘT ÉP CHẶT – 1 LÕI

Ruột dẫn-Conductor

Bề dày cách điện

Insul. thickness

Bề dày vỏ

Sheath thickness

Đường kính tổng

Overal dia.

Khối lượng cáp

Approx. weight

Đ. Trở DC ở 20OC

DC res. at 20OC (max)

Mặt cắt

Danh định

Nominal area

Kết cấu

Structure

Đ/kính

Ruột dẫn

Cond. diameter

mm2

N0/mm

mm

mm

mm

mm

kg/km

W/km

16

7/1,73

4,74

0,7

1,8

16

205

1,15

22

7/2,03

5,58

0,9

1,8

19

274

0,84

25

7/2,17

5,97

0,9

1,8

19

307

0,727

30

7/2,33

6,42

0,9

1,8

20

347

0,635

35

7/2,56

7,03

0,9

1,8

21

406

0,524

38

7/2,64

7,25

1,0

1,8

22

432

0,497

50

19/1,83

8,37

1,0

1,8

25

545

0,387

60

19/2,03

9,30

1,0

1,8

26

658

0,309

70

19/2,17

9,95

1,1

1,8

28

748

0,268

80

19/2,33

10,70

1,1

1,8

30

852

0,234

95

19/2,56

11,72

1,1

1,9

32

1007

0,193

100

19/2,64

12,09

1,2

1,9

33

1072

0,184

120

19/2,84

13,02

1,2

2,0

35

1228

0,153

125

19/2,94

13,49

1,2

2,0

36

1320

0,147

150

37/2,33

14,97

1,4

2,2

40

1604

0,124

185

37/2,56

16,41

1,6

2,3

44

1926

0,099

200

37/2,64

16,93

1,6

2,3

45

2041

0,094

240

61/2,28

18,83

1,7

2,5

50

2501

0,0754

250

61/2,33

19,25

1,7

2,5

51

2605

0,0738

300

61/2,56

21,09

1,8

2,6

55

3114

0,0601

325

61/2,64

21,76

1,9

2,7

57

3311

0,0576

400

61/2,94

24,27

2,0

2,9

63

4091

0,0470

500

61/3,25

26,78

2,2

2,0

35

4965

0,0366

630

61/3,65

30,18

2,4

2,1

39

6250

0,0283

800

61/4,15

34,37

2,6

2,3

44

8072

0,0221

 

 

CXV – RUỘT ÉP CHẶT – 2 LÕI

Ruột dẫn-Conductor

Bề dày

cách điện

Insul. thickness

Bề dày vỏ

Sheath thickness

Đường kính tổng

Overal dia.

Khối lượng cáp

Approx. weight

Đ. Trở DC ở 20OC

DC res. at 200C

(Max)

Mặt cắt

danh định

Nominal area

Kết cấu

Structure

Đ/kính

ruột dẫn

Conductor dia.

mm

N0/mm

mm

mm

mm

mm

kg/km

W/km

16

7/1,73

4,74

0,7

1,8

17

463

1,15

22

7/2,03

5,58

0,9

1,8

20

621

0,84

25

7/2,17

5,97

0,9

1,8

21

693

0,727

30

7/2,33

6,42

0,9

1,8

21

781

0,635

35

7/2,56

7,03

0,9

1,8

23

910

0,524

38

7/2,64

7,25

1,0

1,8

23

970

0,497

50

19/1,83

8,37

1,0

1,8

26

1219

0,387

60

19/2,03

9,30

1,0

1,8

28

1465

0,309

70

19/2,17

9,95

1,1

1,9

29

1665

0,268

80

19/2,33

10,70

1,1

1,9

31

1892

0,234

95

19/2,56

11,72

1,1

2,0

34

2244

0,193

100

19/2,64

12,09

1,2

2,1

35

2390

0,184

120

19/2,84

13,02

1,2

2,1

37

2747

0,153

125

19/2,94

13,49

1,2

2,2

38

2928

0,147

150

37/2,33

14,97

1,4

2,3

42

3596

0,124

185

37/2,56

16,41

1,6

2,5

46

4308

0,099

200

37/2,64

16,93

1,6

2,5

47

4566

0,094

240

61/2,28

18,83

1,7

2,7

52

5596

0,0754

250

61/2,33

19,25

1,7

2,7

53

5825

0,0738

300

61/2,56

21,09

1,8

2,9

58

6939

0,0601

325

61/2,64

21,76

1,9

2,9

59

7402

0,0576

400

61/2,94

24,27

2,0

3,1

65

9138

0,0470

 

 

CXV – RUỘT ÉP CHẶT – 3 LÕI

Ruột dẫn-Conductor

Bề dày

cách điện

Insul. thickness

Bề dày vỏ

Sheath thickness

Đường kính tổng

Overal dia.

Khối lượng cáp

Approx. weight

Đ. Trở DC ở 20OC

DC res. at 200C

(Max)

Mặt cắt

danh định

Nominal area

Kết cấu

Structure

Đ/kính

ruột dẫn

Conductor dia.

mm

N0/mm

mm

mm

mm

mm

kg/km

W/km

16

7/1,73

4,74

0,7

1,8

17

623

1,15

22

7/2,03

5,58

0,9

1,8

20

843

0,84

25

7/2,17

5,97

0,9

1,8

21

944

0,727

30

7/2,33

6,42

0,9

1,8

22

1069

0,635

35

7/2,56

7,03

0,9

1,8

23

1252

0,524

38

7/2,64

7,25

1,0

1,8

24

1336

0,497

50

19/1,83

8,37

1,0

1,8

26

1690

0,387

60

19/2,03

9,30

1,0

1,8

28

2042

0,309

70

19/2,17

9,95

1,1

1,8

30

2325

0,268

80

19/2,33

10,70

1,1

1,9

32

2665

0,234

95

19/2,56

11,72

1,1

2,0

34

3165

0,193

100

19/2,64

12,09

1,2

2,0

35

3371

0,184

120

19/2,84

13,02

1,2

2,1

38

3881

0,153

125

19/2,94

13,49

1,2

2,1

39

4140

0,147

150

37/2,33

14,97

1,4

2,2

43

5060

0,124

185

37/2,56

16,41

1,6

2,4

47

6096

0,0991

200

37/2,64

16,93

1,6

2,4

49

6457

0,0940

240

61/2,28

18,83

1,7

2,6

53

7919

0,0754

250

61/2,33

19,25

1,7

2,6

54

8248

0,0738

300

61/2,56

21,09

1,8

2,8

59

9866

0,0601

325

61/2,64

21,76

1,9

2,8

61

10492

0,0576

400

61/2,94

24,27

2,0

3,1

68

13007

0,0470

 


CXV – RUỘT ÉP CHẶT – 4 LÕI

Ruột dẫn-Conductor

Bề dày

cách điện

Insul. thickness

Bề dày vỏ

Sheath thickness

Đường kính tổng

Overal dia.

Khối lượng cáp

Approx. weight

Đ. Trở DC ở 20OC

DC res. at 200C

(Max)

Mặt cắt

danh định

Nominal area

Kết cấu

Structure

Đ/kính

ruột dẫn

Conductor dia.

mm

N0/mm

mm

mm

mm

mm

kg/km

W/km

16

7/1,73

4,74

0,7

1,8

19

797

1,15

22

7/2,03

5,58

0,9

1,8

22

1082

0,84

25

7/2,17

5,97

0,9

1,8

23

1216

0,727

30

7/2,33

6,42

0,9

1,8

24

1378

0,635

35

7/2,56

7,03

0,9

1,8

25

1619

0,524

38

7/2,64

7,25

1,0

1,8

26

1829

0,497

50

19/1,83

8,37

1,0

1,8

29

2193

0,387

60

19/2,03

9,30

1,0

1,9

31

2669

0,309

70

19/2,17

9,95

1,1

1,9

33

3042

0,268

80

19/2,33

10,70

1,1

2,0

35

3487

0,234

95

19/2,56

11,72

1,1

2,1

38

4144

0,193

100

19/2,64

12,09

1,2

2,1

39

4415

0,184

120

19/2,84

13,02

1,2

2,2

42

5083

0,153

125

19/2,94

13,49

1,2

2,2

43

5425

0,147

150

37/2,33

14,97

1,4

2,4

48

6661

0,124

185

37/2,56

16,41

1,6

2,6

53

8010

0,0991

200

37/2,64

16,93

1,6

2,6

54

8488

0,0940

240

61/2,28

18,83

1,7

2,8

60

10408

0,0754

250

61/2,33

19,25

1,7

2,8

61

10843

0,0738

300

61/2,56

21,09

1,8

3,0

66

12968

0,0601

325

61/2,64

21,76

1,9

3,1

69

13833

0,0576

400

61/2,94

24,27

2,0

3,3

75

17092

0,0470

 

 


CXV – RUỘT ÉP CHẶT – 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH GIẢM (3+1)

Lõi pha – Phase conductor

Lõi trung tính – Neutral conductor

Bề dày  vỏ

Sheath thickness

Đ. Kính tổng

Overall dia.

Kh.lượng cáp Approx.weight

Đ. Trở lõi pha

ở 20OC

Phase core res.

at 200C (Max)

Đ.Trở lõi tr.tính

ở 20OC

Neutral core res.

at 200C (Max)

Mặt cắt

d/định

Nominal

area

Kết Cấu

Structure

C/dày

C. điện

Insul.

Thick.

Mặt cắt

d/định

Nominal

area

Kết Cấu

Structure

C/dày

C. điện

Insul.

Thick.

mm2

N0 /mm

mm

mm2

N0 /mm

mm

mm

mm

Kg/km

W/km

W/km

22

7/2,03

0,9

16

7/1,73

0,7

1,8

21

1016

0,84

1,15

25

7/2,17

0,9

16

7/1,73

0,7

1,8

22

1118

0,727

1,15

30

7/2,33

0,9

16

7/1,73

0,7

1,8

23

1226

0,635

1,15

35

7/2,56

0,9

22

7/2,03

0,9

1,8

25

1491

0,524

0,84

38

7/2,64

1,0

22

7/2,03

0,9

1,8

26

1576

0,497

0,84

50

19/1,83

1,0

25

7/2,17

0,9

1,8

28

1956

0,387

0,727

50

19/1,83

1,0

35

7/2,56

0,9

1,8

28

2050

0,387

0,524

60

19/2,03

1,0

30

7/2,33

0,9

1,8

30

2345

0,309

0,635

60

19/2,03

1,0

35

7/2,56

0,9

1,8

30

2402

0,309

0,524

70

19/2,17

1,1

35

7/2,56

0,9

1,9

32

2700

0,268

0,524

70

19/2,17

1,1

50

19/1,83

1,0

1,9

33

2830

0,268

0,387

80

19/2,33

1,1

50

19/1,83

1,0

2,0

35

3173

0,234

0,387

95

19/2,56

1,1

50

19/1,83

1,0

2,1

37

3675

0,193

0,387

95

19/2,56

1,1

70

19/2,17

1,1

2,1

38

3870

0,193

0,268

100

19/2,64

1,2

50

19/1,83

1,0

2,1

38

3883

0,184

0,387

100

19/2,64

1,2

60

19/2,03

1,0

2,1

39

3991

0,184

0,309

120

19/2,84

1,2

70

19/2,17

1,1

2,2

41

4589

0,153

0,268

120

19/2,84

1,2

95

19/2,56

1,1

2,2

41

5839

0,153

0,193

125

19/2,94

1,2

60

19/2,03

1,0

2,2

42

4763

0,147

0,309

125

19/2,94

1,2

70

19/2,17

1,1

2,2

42

4849

0,147

0,268

150

37/2,33

1,4

70

19/2,17

1,1

2,4

47

5795

0,124

0,268

150

37/2,33

1,4

95

19/2,56

1,1

2,4

47

6047

0,124

0,193

185

37/2,56

1,6

95

19/2,56

1,1

2,5

51

7061

0,0991

0,193

185

37/2,56

1,6

120

19/2,84

1,2

2,5

52

7277

0,0991

0,153

200

37/2,64

1,6

100

19/2,64

1,2

2,6

53

7509

0,0940

0,184

200

37/2,64

1,6

120

19/2,84

1,2

2,6

53

7663

0,0940

0,153

200

37/2,64

1,6

125

19/2,94

1,2

2,6

53

7744

0,0940

0,147

240

61/2,28

1,7

120

19/2,84

1,2

2,7

58

9106

0,0754

0,153

240

61/2,28

1,7

150

37/2,33

1,4

2,8

59

9488

0,0754

0,124

240

61/2,28

1,7

185

37/2,56

1,6

2,8

59

9789

0,0754

0,0991

300

61/2,56

1,8

150

37/2,33

1,4

2,9

64

11414

0,0601

0,124

300

61/2,56

1,8

185

37/2,56

1,6

3,0

65

11747

0,0601

0,0991

400

61/2,94

2,0

185

37/2,56

1,6

3,2

73

14868

0,0470

0,0991

400

61/2,94

2,0

240

61/2,28

1,7

3,3

74

15452

0,0470

0,0754

——————————————————————–
Nguồn: cadivi-vn.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: